Trdnost v kaosu

Slovenski prevod besede »parákletos«, s katero Jezus poimenuje Svetega Duha, »Tolažnik«, morda ni najbolj na mestu. Omenjena beseda namreč prihaja iz pravnega besedišča in pomeni zagovornika (advokata). Torej nekoga, ki se v (pravnem) boju zavzema zate, ki je na tvoji strani in ti skuša pomagati, da bi se pred sodnikom rešil iz zagate. V Jezusovih časih se je namreč obdolženec pred sodiščem zagovarjal sam, zagovornik pa mu je prišepetaval na uho, kaj naj pove.

Več

 

 

nalagam novice...