Avtor: zuidrija Objavljeno: 29. 05. 2012

Namen svetih maš

Nedelja, 19.1.

2. NAVADNA NEDELJA

9.00

19.00

8.30

10.30

Idrija

Idrija

Gore

Vojsko

Za župnijo

++ Zofija in Ciril Erjavec

++ Neža in Franc Leskovec

V zahvalo in priprošnjo

Ponedeljek, 20.1.

11.30

 

Bolnišnica

 

Po namenu

Sebastjan (Boštjan)

Torek, 21.1.

19.00

 

Idrija

 

+ Bogdan Skočir

Neža

Sreda, 22.1.

7.30

Idrija

Za zdravje

Vincencij (Vinko)

Četrtek, 23.1.

19.00

Idrija

+ Ivanka Koler

Henrik

Petek, 24.1.

19.00

Idrija

+ Viktorija Zmaga Rupnik

Frančišek Saleški

Sobota, 25.1.

7.30

Idrija

V čast Svetemu Duhu

Spreobrnitev ap. Pavla

NEDELJA, 26.1.

3. NAVADNA NEDELJA

NEDELJA SV. PISMA

9.00

19.00

8.30

10.30

Idrija

Idrija

Gore

Vojsko

Za župnijo (družinska maša)

++ Marija in Alojzij Pregelj

+ Zofka Petrič

++ Jožef, Cita in sorodniki, V 26

Ponedeljek, 27.1.

11.30

19.00

Bolnišnica

Idrija

+ Ljudmila Ravbar

+ Franc Lipužič

Angela Merici

Torek, 28.1.

19.00

Idrija

++ družina Vehar

+ Cvetko Mohorič, obletna

Tomaž Akvinski

Sreda, 29.1.

19.00

Idrija

++ Velikanje in Oblak

+ Marija Hvala in ++ Vidmar

Valerij

Četrtek, 30.1.

19.00

Idrija

+ Ivan Tušar

++ Amalija in Rafael Jereb

Martina

Petek, 31.1.

19.00

Idrija

+ Erik Martini

+ Fanči Koder

Janez Bosko

Sobota, 1.2.

7.30

Idrija

+ Mara Rupnik

V čast Mariji Pomagaj

Brigita Irska

Nedelja, 2.2.

GOSPODOVO DAROVANJE

SVEČNICA

9.00

19.00

8.30

10.30

Idrija

Idrija

Gore

Vojsko

Za župnijo

+ msgr. Janez Filipič

++ Sonja Seljak in starši Prek

+ Aleksander Šinkovec