Župnjiska Karitas

Vprašajmo se »sem kristjan« ali »se imam za kristjana«.

Spomnimo se gesla Pastoralnega leta krščanske solidarnosti in dobrodelnosti Nosite bremena drug drugemu in na besede predsednika Slovenske Karitas nadškofa Marjana Turnška: »Nehaj govoriti, poglej naokoli in pomagaj prvemu, ki ga vidiš, da se muči z zanj pretežkim bremenom«. Ne gre za to, da se samo trudimo lajšati revščino, ampak za to, da se vsi zavemo naše osebne krščanske odgovornosti, kot tudi naših osebnih možnosti, da revščino izkoreninimo; poleg materialne revščine predstavlja velik problem revščina srca, egoizem, brezbrižnost. Vsi poznamo Priliko o usmiljenem Samarijanu iz Lukovega evangelija. Pa sploh vemo, kaj nam je s to priliko Jezus želel povedati? Jezus nam hoče povedati, da naj se ne obnašamo kot hinavski farizeji in pismouki, ki so mislili, da so nekaj več, ker so poznali Postavo. Raje se vprašajmo KAJ pomeni »ljubiti Boga iz vsega srca, z vso dušo, z vso močjo in z vsem mišljenjem« in KAJ pomeni »ljubiti svojega bližnjega kakor samega?« Premalo je bližnjega samo videti in iti mimo, kakor sta to v priliki storila duhovnik in levit → potrebno je stopiti k njemu in se ga dotakniti → ljubezen se dogaja v dejanjih. Ko se je Samarijan dotaknil ranjenca, se je ranjenec že prej dotaknil njega. Zgodilo se je srečanje, ki je rodilo bližnjega - ki je rodilo ljubezen, ki je rodilo večno življenje v Nebeškem kraljestvu → je norma življenja pred Bogom in zahteva po dejanjih in ne le besedah. Torej: »pojdi in tudi ti tako delaj!«

 

Telefonska številka župnjiske Karitas: 051 444 630

Sodelavci Župnijske Karitas vam želimo predstaviti naše delo :

  • V Župnijski Karitas nas je 19 rednih in nekaj občasnih sodelavcev

  • pomagajo nam mladih člani »karitativne skupine«, ki jo vodi naša sodelavka.

  • 11 x letno delimo hrano po 90 paketov v vrednosti od 15-20 €

  • Redno mesečno pomoč prejema 70 – 90 družin in 15 - 20 posameznikov.

  • Občasno dobi pomoč okrog 430 družin s 1400 člani in 140 posameznikov.

Za vsak dar se vam v imenu vseh družin in posameznikov, ki prejemamo pomoč, iz srca zahvaljujemo. Zato kličemo in prosimo.

Naj vam Bog povrne.

Sodelavci Župnijske Karitas Idrija

Kje nas dobite?