Cerkev Žalostne Matere Božje na pokopališču

Zgrajena je bila tik pred II. svetovno vojno, ko so okoli nje uredili novo pokopališče. Sezidana je v preprostem stilu takratne fašistične arhitekture. Leta 1987 se je začela splošna obnova cerkve. Prostoru je bil dan vstajenski značaj. V prezbiteriju je bil postavljen obnovljen veliki oltar iz nekdanje cerkve sv. Križa.

Za ogled cerkve se obrnite na župnijski urad:

Župnija Idrija
Arkova 1
5280 IDRIJA

tel.: 05/372 00 07

e-pošta: zupnija.idrija@rkc.si