Avtor: zuidrija Objavljeno: 1. 01. 1

26. nedelja med letom, Slomškova nedelja

»Janezu niste verjeli, cestninarji in vlačuge pa so mu verjeli.« (Mt 21,32).

 

Aleluja. Moje ovce poslušajo moj glas, govori Gospod, jaz jih poznam in hodijo za menoj. Aleluja.

Grešniki pojdejo v Božje kraljestvo

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 21,28-32)

Tisti čas je Jezus rekel velikim duhovnikom in starešinam ljudstva: »Kaj se vam zdi? Nekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel: ›Sin, pojdi danes delat v vinograd!‹ Ta je odgovóril: ›Nočem.‹ Toda pozneje se je premislil in šel. Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je odgovóril: ›Grem, gospod,‹ vendar ni šel. Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo?« Rekli so: »Prvi.« Jezus jim je dejal: »Resnično, povem vam: Cestninarji in nečistnice pojdejo pred vami v Božje kraljestvo. Janez je namreč prišel k vam po poti pravičnosti in mu niste verjeli, cestninarji in nečistnice pa so mu verjeli. Vi ste to videli in se tudi pôtlej niste skesali, da bi mu verjeli.«

 

Prisluhni Besedi

Razlaga Božje besede

 


 

Beseda na Gospodov dan

Gospodov dan z Besedo

 


 

Molitev za zdravje v času epidemije

 

Oče usmiljenja in tolažbe,

tvoj Sin Jezus Kristus

nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.

Pomagaj našim bratom in sestram,

ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.

Nakloni jim izboljšanje zdravja,

njihovim svojcem pa poguma in zaupanja.

Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja,

da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov;

raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,

da bomo rešeni bolezni

in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.

Amen.

 

 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.


 

 

Papežev molitveni namen za september 2020: Za spoštovanje virov našega planeta

V mesecu septembru molimo po papeževem namenu za spoštovanje virov našega planeta: »Molimo, da se ne bi več ropalo virov našega planeta, temveč bi si jih razdelilo na pravičen in spoštljiv način. Ne ropanju, da razdelitvi.«
 

Izžemamo dobrine našega planeta. Izžemamo jih, kot da bi bile pomaranča. Države in podjetja severa so se obogatile z izkoriščanjem naravnih darov juga ter tako povzročile »ekološki dolg«. Kdo bo plačal ta dolg? Poleg tega se »ekološki dolg« povečuje, ko multinacionalke počnejo zunaj svojih držav to, kar v lastni državi ni dovoljeno. To povzroča ogorčenje. Danes, ne jutri, danes, moramo z odgovornostjo začeti skrbeti za stvarstvo.

Molimo, da se ne bi več ropalo virov našega planeta, temveč bi si jih razdelilo na pravičen in spoštljiv način. Ne ropanju, da razdelitvi.

 

 


 

Obvestila

Novice od tu in tam

 

Župnjiska spletna stran ima elektronski naslov! Pišite: zupnija.idrija@gmail.com; web.zupnija.idrija@rkc.si

Župnjiska spletna stran ima foto album. Klikni

Vaše ideje in želje sporočite.

Piši na elektronski naslov