Mešani pevski zbor župnije

Mešani pevski zbor župnije svetega Jožefa Delavca Idrija

 

Mešani pevski zbor župnije svetega Jožefa Delavca Idrija je tak, kot večina slovenskih cerkvenih zborov. V njem sodelujejo pevke in pevci različnih generacij, od dijakov do upokojencev. Starejši pevci zboru dajejo potrebno modrost in zgled zvestobe Bogu in Cerkvi, mlajši pa zboru navdihujejo življenje in mu prinašajo potrebno prožnost. Oboji pa se dopolnjujejo. Zbor ima pevske vaje enkrat tedensko in redno sodeluje pri župnijskem bogoslužju. Redno se udeležuje dekanijskih srečanj pevskih zborov, leta 2008 je bil povabljen k slovenskim rojakom v Švici, kjer je v romarskem Einseidelnu prepeval pri slovenski sveti maši in izvedel celovečerni koncert. Zbor ima tudi lepe spomine na slavnostno akademijo ob 15-letnici naše države, ko je izvedel kantato Matije Tomca Marija, Slovencev Kraljica. Iz tega dela bo nekaj odlomkov zapel tudi danes.

V zahvalo za zavzeto sodelovanje pa ga je župnija že nekajkrat nagradila z daljšim ali krajšim izletom.

Župnijski zgodovinski viri izpričujejo, da zbor neprekinjeno deluje že 334 let, ko je v župniji omenjen prvi organist Anton Bonča, Idrijčan in duhovnik. Od Antona Bonče pa vse do leta 1975 so bili v Idriji organisti in zborovodje sami moški. Od tega časa naprej pa je zbor v ženskih rokah. Že 37 let ga vodi Stanka Močnik, organistka pa je Lampe Elizabeta.