Avtor: zuidrija Objavljeno: 29. 10. 2017

Simpozij o Močnik Francu

» Zvest Cerkvi in narodu «

 

Odkrivamo lik in podobo našega rojaka msgr. dr. FRANCA MOČNIKA, ki ga je Sveti sedež 15.9.1947 imenoval za apostolskega upravitelja na Goriškem, od partije nahujskana drhal v Solkanu pri Gorici, pa zatem  nasilno pregnala čez novo nastalo  mejo… 

 

Franc Močnik se je rodil v Idriji 26.9.1907. Po osnovnem šolanju v Idriji se je vpisal na realko, ki je leta 1918 prišla v italijanske roke. Kot dijak je postal član dijaške Marijine kongregacije. Po maturi 1925 ga je mati nagovarjala, da bi šel v bogoslovje, a ji je odgovoril: »Raje umrem, kot da bi postal duhovnik!« Odšel je v Bologno, kjer je vpisal študij matematike, tam diplomiral in 12.6.1930 doktoriral. Odlično izobražen je istega leta stopil v goriško bogoslovje in bil 17.3.1934 posvečen v duhovnika.

Več na simpoziju, ki je bil v soboto 4. novembra 2017, ki ga v idrijskem župnišču ob 16.uri pripravlja društvo CONCORDIA  ET  PAX

 

Monsignor Močnik, je bil ena najbolj uglednih osebnosti na Goriškem. Bil je goreč in spoštovan duhovnik, osebno preprost in skromen; delaven, nesebično dober, moder, premočrten, nikoli potrt, zvest Cerkvi in slovenskemu narodu. Dal nam je zgled, kako je treba odpustiti storjene krivice.

 

Slike

 

Zvočni posnetek simpozicija