Župnijska cerkev sv. Jožefa in sv. Barbare

Prvotna župnijska cerkev sv. Barbare na glavnem trgu je bila proti koncu II. svetovne vojne med letalskim bombardiranje poškodovana in leta 1951 po ukazu takratnih mestnih oblasti brez potrebe porušena. Po neštetih prošnjah dolgoletnega idrijskega župnika Janeza Filipiča je oblast petnajst let kasneje dovolila sezidati novo cerkev na prostoru starega pokopališča. Pokopališko cerkev sv. Križa so razen zvonika porušili in na njenem mestu je bila po načrtih arhitektov Antona Bitenca in Jožefa Kregarja zgrajena današnja župnijska cerkev. 1. maja 1969 jo je posvetil koprski škof Janez Jenko.

Kregarjev križev pot

Za ogled cerkve se obrnite na župnijski urad:

Župnija Idrija
Arkova 1
5280 IDRIJA

tel.: 05/372 00 07

e-pošta: zupnija.idrija@rkc.si