Kotiček za mladeMladina ima danes hitre prste. Tako ima svojo spletišče na "KnjigiObrazov" ali po domače Facebook. FBhttp://zupnija-idrija.rkc.si/index.php/content/display/106