Cerkveno leto in prazniki Življenje kristjana je vpeto v obhajanje Cerkvenega leta in praznovanja krščanskih praznikov, ki dajejo vsebino in smisel našemu življenju. Večhttp://zupnija-idrija.rkc.si/index.php/content/display/118