Cerkev čistimo po naslednjem vrstnem redu Lepo valjeni, da redno in srbno skrbimo za našo cerkev. Bog lonaj!   nedelja v mesecu januar julij februar avgust marec september april oktober maj november junij december 1 Vodnikova Prešernova Cankarjeva Triglavska Grilčeva Arkova Čekovnik Gregorčičeva Levstikova 2 Rožna Bazoviška Lapajnetova Bloudtkova Hribernikova Partizanska Kosovelova H. Freyerja Platiševa Župančičeva   Bela Pot sv. Antona 3 Ulica Zmage Za gradom Vojkova Gradnikova Beblerjeva Vojskarska Tomšičeva Čopičeva Finžgarjeva Vinka Mohoriča Pot v Češnjice I. Ferjančič Vrh Zelj 4 Kajuhova Kobalova Rudarska Mihevčeva Ulica sv. Barbare Trg sv. Ahacija Prelovčeva Mrakova Kacinova Carla Jakoba Wolfovo stopnišče Jurija Vege Študentovska Mestni trg IX. Korpus 5 Nikolaja Pirnata Ulica 1. maja (1. in 3. v letu) Gorska pot in ulica sestre Efreme Gortanova (2. in 4. v letu)  http://zupnija-idrija.rkc.si/index.php/content/display/197