Cerkev Žalostne Matere Božje na pokopališču Zgrajena je bila tik pred II. svetovno vojno, ko so okoli nje uredili novo pokopališče. Sezidana je v preprostem stilu takratne fašistične arhitekture. Leta 1987 se je začela splošna obnova cerkve. Prostoru je bil dan vstajenski značaj. V prezbiteriju je bil postavljen obnovljen veliki oltar iz nekdanje cerkve sv. Križahttp://zupnija-idrija.rkc.si/index.php/content/display/255