Podružna cerkev sv. Trojice Je najstarejša idrijska cerkev, sezidana okrog leta 1500. Ima lep gotski prezbiterij. Večkrat prezidana in obnovljena, zadnjič v letih 1981 - 1983.http://zupnija-idrija.rkc.si/index.php/content/display/256