Teden zaporov

Teden zaporov

V tednu od 19. do 25.11. bomo obhajali teden zaporov. Naslov letošnjega tedna zaporov je »NEBESA PRIPOVEDUJEJO O BOŽJI SLAVI … ZATO POVZDIGNI OČI!« (prim. Ps 19,2). Psalmi so navdihnili molitve letošnjega tedna zaporov, napisali so jih ljudje z lastnimi izkustvi zapora in kazenskega sistema: zaprte osebe, osebe po prestani kazni, oškodovane osebe, svojci in člani skupnosti, zaposleni in prostovoljci v zaporih ter znotraj kazenskopravnega sistema. Vabimo vas, da v tem tednu vsak dan skupaj z njimi molite, s pomočjo teh molitev ali ob psalmih, ki jih poznate. Ko nas teža življenja pritisne ob tla, ni nujno, da molimo sklonjenih glav. Oči lahko povzdignemo k nebeškemu Očetu, ki na nas gleda z ljubeznijo. Lahko pogledamo gor in ugledamo njegovo prisotnost v čudežu stvarstva in živega sveta.

Gospod, Ti daješ svobodo vsem ljudem. Molimo za vse ljudi v zaporih. Razlomi vse obstoječe vezi strahu in osamljenosti. S svojo ljubeznijo podpiraj zaprte, njihove družine in prijatelje, zaposlene v zaporih in vse, ki zanje skrbijo. Ozdravljaj vse, ki so jih ranila dejanja drugih, še posebej žrtve kaznivih dejanj. Pomagaj nam, da si bomo odpuščali, ravnali pravično, ljubili usmiljenje in v ponižnosti hodili skupaj s Kristusom v njegovi moči in z njegovim Duhom danes in vsak dan. Amen.