Vsi smo člani Karitas, saj je zapoved ljubezni do bližnjega namenjena vsakemu kristjanu.

Geslo pastoralnega leta krščanske solidarnosti in dobrodelnosti se je glasilo: “Nosite bremena drug drugemu!” Ob tem je predsednik Slovenske Karitas, nadškof Marjan Turnšek takrat povedal:

Nehaj govoriti, poglej naokoli in pomagaj prvemu, ki ga vidiš, da se muči z zanj pretežkim bremenom.

Ne gre za to, da se samo trudimo lajšati revščino, ampak za to, da se vsi zavemo naše osebne krščanske odgovornosti, kot tudi naših osebnih možnosti, da revščino izkoreninimo; poleg materialne revščine predstavlja velik problem revščina srca, egoizem, brezbrižnost.

Vsi poznamo Priliko o usmiljenem Samarijanu iz Lukovega evangelija. Pa sploh vemo, kaj nam je s to priliko Jezus želel povedati? Jezus nam hoče povedati, naj se ne obnašamo kot hinavski farizeji in pismouki, ki so mislili, da so nekaj več, ker so poznali Postavo.

Raje se vprašajmo KAJ pomeni »ljubiti Boga iz vsega srca, z vso dušo, z vso močjo in z vsem mišljenjem« in KAJ pomeni »ljubiti svojega bližnjega kakor samega?«

Premalo je bližnjega samo videti in iti mimo, kakor sta to v priliki storila duhovnik in levit. Potrebno je stopiti k njemu in se ga dotakniti, saj se ljubezen dogaja v dejanjih. Ko se je Samarijan dotaknil ranjenca, se je ranjenec že prej dotaknil njega. Zgodilo se je srečanje, ki je rodilo bližnjega – ki je rodilo ljubezen, ki je rodilo večno življenje v Nebeškem kraljestvu.

Karitas je norma življenja pred Bogom in zahteva po dejanjih in ne le besedah. Torej: “Pojdi in tudi ti tako delaj!

Sodelavci Župnijske Karitas 

V Župnijski Karitas nas je 19 rednih in nekaj občasnih sodelavcev, katerim pomagajo mladi člani ‘karitativne skupine’, ki jo vodi naša sodelavka. 

  • 11 x letno delimo hrano po 90 paketov v vrednosti od 15-20 €.
  • Redno mesečno pomoč prejema 70 – 90 družin in 15 – 20 posameznikov.
  • Občasno dobi pomoč okrog 430 družin s 1400 člani in 140 posameznikov.

Za vsak dar se vam v imenu vseh družin in posameznikov, ki prejemamo pomoč, iz srca zahvaljujemo. Zato kličemo in prosimo!

Naj vam Bog povrne!

Kdaj in kje delimo pomoč?

Pomoč delimo v Centru Karitas idrija in sicer

  • Vsako 4. soboto v mesecu med 9. in 11. uro 
  • Vsako sredo po 4. soboti v mesecu med 17. in 18. uro.
  • Po dogovoru.

Za posebne mesece so prejemnike obveščeni na sami delitvi in pred delitvijo se pošlje SMS.


Razmišljanja sodelavcev naše Karitas