Strežniki pri bogoslužju opravljajo pomembni nalogi – služijo pri oltarju ter molijo z duhovnikom ali z drugim voditeljem bogoslužja in s celotno skupnostjo verujočih. Ponavadi gre za aktivno skupino, ki se srečuje na rednih ministrantskih srečanjih in tudi v prostem času. Ministranti se na (družabnih) srečanjih srečujejo na dekanijskem ali škofijskem nivoju.

Vsi župniki so posebno skrb posvečali vzgoji ministrantov – strežnikov. Včasih so službo ministrantov opravljali dečki, ki so obiskovali osnovnošolski verouk, g. Filipič pa je že pred več kot 50 leti začel vzgajati tudi srednješolce in nekateri so to službo nadaljevali še v študentskih letih.

Sčasoma so pričeli ministrirati tudi odrasli mladinci, mladi poročeni moški, pa tudi starejši. Posebno skrb za vzgojo odraslih ministrantov je imel župnik Blažič. V času njegovega delovanja v Idriji se je izoblikovala številna skupina odraslih strežnikov – mož, ki enkrat mesečno, na prvo nedeljo v mesecu, sodeluje pri župnijski in večerni nedeljski maši. 

Tako v naši župniji obstaja kar nekaj skupin strežnikov:

  • skupina fantov osnovnošolcev v Idriji, ki streže na 2. in 3. (4.) nedeljo v mesecu,
  • skupina mladincev (srednješolcev in študentov) v Idriji, ki pri maši streže zadnjo nedeljo v mesecu,
  • skupina mož v Idriji, ki pri maši streže na prvo nedeljo v mesecu, 
  • skupina fantov in deklet osnovnošolcev na Gorah,
  • skupina fantov na Vojskem.

Ker so naše vrste v zadnjem času precej razredčene, vabimo vse, ki jim ni vseeno za lepoto bogoslužja. Starši, spodbudite svoje otroke za to lepo službo v župniji.


Razmišljanja naših strežnikov in strežnic

Biti strežnik, je kot poklic, ki te približuje Bogu samemu, in me zato opravljanje tega dela zelo osrečuje. Strežnica sem postala, ker sem že v otroštvu občudovala to delo, saj sem lahko Bogu tako lahko še bolj zvesta. Zakaj postati strežnik? Veliko ljudi mi je govorilo, da punca ne more biti strežnica, naj se raje vpišem v pevski zbor. A vedela sem kdor opravlja ta poklic, mu bo poplačano in bo vedno srečen, ko ga bo opravljal.Všeč mi je tudi zato, ker se tako povežem še z več ljudmi in z župnikom.

– Karolina Gantar


Strežnik sem že od tretjega razreda osnovne šole. To služenje rad opravljam in na ta način postajam aktiven vernik. Kadar pri maši strežem, je maša manj dolgočasna. Še bolj zanimivo je, kadar so različna praznovanja. Ko sem bil strežnik ob slovesnosti Svete birme, sem imel zadolžitev, da sem med mašo držal škofovo palico. Super je tudi to, da kot strežnik na velikonočno soboto po hišah nosim blagoslovljen ogenj. Ljudje so me zelo veseli. Takrat dobim tudi pirhe, različne sladkarije ali kakšen evro. Pred leti nas je gospod župnik med poletnimi počitnicami peljal tudi na duhovne vaje, kjer smo se imeli super. Ob tej priložnosti smo se med seboj še bolj spoznali in povezali.

– strežnik iz Gor