Vsem, ki ste izgubili svojca, najprej voščimo iskreno sožalje in Božje bližine.

Naj vašemu dragemu članu družine Bog nakloni svoj mir in pokoj in večna luč naj mu sveti. Naj počiva v miru.


Kako se dogovoriti za cerkveni pogreb?

  1. Če želite, da bi bil vaš sorodnik cerkveno pokopan, čimprej sporočite vest duhovniku. Pravico biti cerkveno pokopan ima vsak krščeni. Duhovnik je lahko poleg tudi pri pogrebu nekrščenega, vendar zgolj z blagoslovom.

02. Po dogovoru z župnijo, kjer bo rajni pokopan, se nato dogovorite za vse potrebno tudi na komunalnem podjetju, kjer v soglasju z duhovnikovimi obveznostmi določite uro in dan pogreba.

03. Nato se osebno oglasite pri duhovniku, s katerim se domenite vse potrebno za pogreb. Pri tem vas bo duhovnik tudi prosil za podatke o rajnem za vpis v mrliško knjigo. Takrat lahko tudi poravnate stroške pogreba, ki so seveda samo prostovoljni dar za duhovnika in Cerkev. Tudi če za pogreb nimate dovolj, vam zaradi tega pogreba ne bomo odrekli.

Kako poteka pogreb?

V Idriji pri pogrebu opravimo samo obred, ki je sestavljen iz blagoslova telesa rajnega v vežici, sprevoda v cerkev, kjer opravimo bogoslužje Božje besede, nagovorimo zbrane žalujoče in molimo za pokojnega, njegovo telo pokropimo in pokadimo ter ga nato pospremimo h grobu, kjer ga pokopljemo.

Samo ob izrednih priložnostih je pri pogrebu tudi pogrebna maša. Redno pa mašo zadušnico za pokojnega opravimo kasneje, praviloma 8. dan po smrti ali pogrebu, na katero ste povabljeni vsi svojci rajnega.

Na Gorah in na Vojskem pogrebni obred opravimo skupaj z mašo.

Katere podatke potrebujem za vpis pokojnega v mrliško knjigo?

Župniku je potrebno prinesti dokumente (če ni možno pred pogrebom, pa ob prvi priliki):

  • mrliški list,
  • potrdilo zdravnika o vzroku smrti,
  • podobico o prejemu zakramentov za bolnike (če ga je v bolnici ali domu obiskal duhovnik in mu podelil zakramente).