ali kako nas Bog tolaži, krepi in ozdravlja.

Bolan ali slaboten? V stiski ali preizkušnji? Nisi sam, Gospod je s teboj. Ponuja ti tolažbo, okrepitev ali celo milost ozdravljenja. Usmiljeno in ljubeče zre nate. “Ne boj se, samo veruj!” (Mr 5,36)


Komu je namenjeno Sveto bolniško maziljenje?

Zakrament bolniškega maziljenja lahko v življenju prejmete večkrat. Prejme ga lahko vsak, ki je krščen, v vsaki težji bolezni, naj gre za telesno ali duševno bolezen, prav tako tudi v nosečnosti ali pred težjo operacijo ipd. V starosti (70 let ali več) ga lahko prejmete vsako leto ob župnijskem dnevu za ostarele in bolne v naši cerkvi.

Ker so temu zakramentu včasih rekli “poslednje olje”, se ga je do nedavnega razumelo kot pripravo na smrt. V resnici je ta zakrament namenjen vsem kristjanom, ki so tako bolni, da bi to utegnilo privesti do smrti. Ne smemo torej čakati, da bi bil bolnik na pragu smrti, ali že mrtev, ko prejme zakrament.

Ta zakrament lahko prejmejo tudi ostareli, ki jim pod težo let pešajo življenjske moči, ali pa bolniki pred operacijo, ki je združena z resno nevarnostjo. Ta zakrament posreduje bolnim in ostarelim milost Svetega Duha, da bolezen in trpljenje lažje prenašajo. Oživlja jih in jim pomaga k ozdravljenju, če je to v njihovo duhovno korist. Krepi jim zaupanje v Boga, umirja in opogumlja jih v strahu.

Kadar so bolni in ostareli ne morejo spovedati, a se svojih grehov kesajo, jim bolniško maziljenje odpusti grehe. Bolniško maziljenje je znamenje Božjega obiska.

Priprava na zakrament

Na ta dogodek pripravimo bolnika in uredimo njegovo sobo. Prav je, da smo pri obredu navzoči in skupaj molimo. To je znamenje pozornosti do bolnika in povezanosti z njim.

Obred bolniškega maziljenja

Razen ob nujnih primerih se zakrament bolniškega maziljenja obhaja v molitvenem okviru. Prav je, če so družinski člani, prijatelji in tisti, ki strežejo bolniku, navzoči pri tem zakramentu.

Obred začnemo z molitvijo kesanja, bolnik lahko pred tem opravi sveto spoved. Nato preberemo tekst iz Svetega pisma. Sledi obred maziljenja, ko duhovnik molče položi roko na bolnikovo glavo. Nato z bolniškim oljem naredi znamenje križa na čelu in na dlaneh ter moli: “Po tem svetem maziljenju in svojem dobrotnem usmiljenju naj ti Gospod pomaga z milostjo Svetega Duha. Amen. Odpusti naj ti grehe, te reši in milostno poživi. Amen.”

Sledi molitev očenaša, nakar bolnik lahko prejme sveto obhajilo. Obred zaključimo z blagoslovom.