V naši župniji so laiki pričeli z branjem berila leta 1967. Prvi je bral Franci Jereb, takrat gimnazijec. Sčasoma so se mu pridružili številni bralci, najprej fantje in dekleta, nato odrasli moški in ženske vseh stanov.

Za časa g. Blažiča je bilo med drugim poskrbljeno za vzgojo bralcev z vidika tehnike branja in s poudarkom na duhovni razsežnosti službe, ki jo bralec vrši. Tradicija branja se je ohranila do današnjih dni in poteka po posebnem razporedu za sodelovanje pri nedeljskih mašah in med tednom.