Donacija iz dohodnine

Donacija iz dohodnine

Vsak državljan Slovenije lahko po novem 1% svoje dohodnine nameni v namen, ki ga sam določi. Od letos dalje je prejemnik lahko tudi naša župnija ali škofija. Davčni zavezanci (torej osebe, ki plačate dohodnino) lahko zato izrazite svojo voljo, če želite donacijo dohodnine nameniti npr. lastni župniji ali škofiji. Donacijo dohodnine se lahko razdeli tudi med več upravičencev po desetinkah %. Čas za izražanje volje glede namenitve tega 1% dohodnine za leto 2021 je samo do konca tega leta, tj do 31.12.2021.

Na vas se obračam s prošnjo, če ta 1% namenite naši župniji ali katerikoli drugi dobrodelni organizaciji. Nič vas ne stane. Kdor tega procenta ne nameni komu drugemu, ta preprosto ostane last državnega proračuna.

Kdor želi odstotek nameniti naši župniji, naj izpolni poseben formular, ki ga dopolni z imenom naše župnije, tj. »Župnija Idrija« in pripiše davčno številko naše župnije: 91186994.

Obrazec lahko dobite tudi na naši spletni strani. Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki ali osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu (za nas Finančni urad Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 2, 5001 Nova Gorica), elektronsko najdete obrazec na: https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo.