20/11/2021

Kralj v srcu

Kralj v srcu

»Ti praviš, da sem kralj,« (Jn 18,37) je rekel Jezus Pilatu. On pa je nekdo drug, drugačen »kralj«, zvest samemu sebi in temu, kar mu žari v prsih! Oh, Jezus, kako lažje bi prišel skozi življenje, kako lažje bi ljudem zavladal, če ne bi bil tako zelo zahteven in kompliciran. Ne težak v pravilih, temveč v svobodi, ki si jo pustil človeku, da te išče, da v množici razpoznava tvoj obraz, tako da posluša tvoj edini »zakonik«, ki si ga pustil za sabo, vest, notranji glas, notranji imperativ, ki se – kakor ti – ne uklanja nobeni ideji in nobenemu sistemu, samo resnici. Kakšna nemogoča naloga!

Mnogi zato prisežejo drugim bogovom, lažjim »kraljem«, enostavnejšim, takim, kot je bil Pilat, sistemu, ideji, splošnemu mišljenju, ki ukazuje, jasno in nedvoumno, nič kaj pesniško, kakršen je Jezus z evangelijem, nič kaj filozofsko, da bi kot Jezus storil ljudem razmišljati. Kraljem, kjer se samo reče in se uboga, pri katerih je človek njihov služabnik, suženj, vojak, kraljem, pri katerih se v življenju mirno spi in varno pride na drugo stran brvi, če se ne upira, če se ne razmišlja, če se samo uboga in bojuje za tega kralja. »Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, … toda moje kraljestvo ni od tod.« (Jn 18,36)

Njegovo kraljestvo je drugačno. »Jaz sem zato rojen in sem prišel na svet zato, da pričujem za resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas.« (Jn 18,37) Njegovo kraljestvo ima svoje ozemlje znotraj človeškega srca, tam se mora človek bojevati z lažmi, ki jih človeku ponuja udobje, z lažjimi potmi, egoizmom, strahom, dvomi, z lastno svobodo. In se potem pride do resnice, v tem notranjem boju za Kralja. »Svoboda torej ni v absolutni človečnosti, marveč v etični pokorščini notranjemu imperativu. Svoboda je v borbi za nadvladanje zlega, v premagovanju praznote in indiference, v uničenju Niča. /…/ Svoboda je v podreditvi višjemu, plemenitejšemu, v urejenosti, žrtvovanju: skratka v ljubezni, s katero živi napeto, svetlo, oživljajoče.« (E. Kocbek) Ostati zvest sebi in svoji vesti, to pomeni služiti Kralju Jezusu. Biti svoboden.

Vaš župnik Marko