08/01/2022

Leto 2021 v številkah

Leto 2021 v številkah

Leta 2021 je bilo v župniji Idrija krščenih 14 otrok, od tega 5 dečkov in 9 deklic (v letu 2020 7 otrok). V naši župniji sta se poročila dva para (leta 2020 ravno tako dva). Prvega svetega obhajila zaradi slabih epidemičnih razmer nismo praznovali (leta 2020 12 otrok). Birmo je prejelo 19 mladih (leta 2020 – 17). Podelili smo 21.500 obhajil (leta 2020 – 17.500). Cerkveno smo pokopali 32 oseb, 10 moških in 22 žensk (leta 2020 je bilo 29 pogrebov).

Glede na kaotične razmere, smo veseli, da smo tudi lani zmogli organizirati oratorij in da je kateheza po pomladanskem delu na daljavo končno stekla tudi v osebni obliki. Na tem moramo graditi tudi vnaprej, čeprav ne smemo zanemariti, da se je udeležba pri bogoslužju, zakramentih in nasploh v življenju župnije korenito zmanjšala. Samo pri obhajilih smo s 34.000 pred epidemijo zdrsnili za tretjino navzdol. Tega ne pišem, da bi kogarkoli strašil ali jamral, temveč zato, da bi razumeli, da se je tradicija v teh letih dokončno prelomila in da smo prišli pred izziv, kako mladim (in očitno tudi starejšim) pokazati, da se je za Kristusa potrebno osebno odločiti, predvsem pa omogočiti okolje, v katerem se bodo ljudje s Kristusom lahko osebno srečali. To pa ni samo naloga in poslanstvo župnika, ŽPS ali drugih župnijskih sodelavcev, temveč vse skupnosti, vsakega od nas. Saj se Kristusa ne sreča samo v cerkvi, temveč na ulici, v trgovini, v šoli, na delovnem mestu, na spletu, kjerkoli že smo.

V preteklem letu se je postavila naša spletna stran, ki precej kliče k našemu osebnemu pričevanju. Konkretno je zrasla je skavtska družina, k zboru so pristopili mladi, ponovno ste začutili potrebo po bibličnih predavanjih. Živijo molivci, mladinska skupina, zakonci, nov zagnan ŽPS imamo, radi pridete pomagat k raznim (p)opravilom v cerkvah in župniščih. Kažejo se številne nove zgodbe, ki bodo gotovo dale svoj sad, kajti nobeno zrno ne umre zaman. Samo počakajmo pomlad.

Vaš župnik Marko