23/07/2022

Sveta Marija Magdalena in sveti Jakob

Sveta Marija Magdalena in sveti Jakob

Sveto Marijo Magdaleno poznamo iz Svetega pisma. Doma je bila iz mesta Magdale, od tod tudi njen naziv Magdalena. Migdal po hebrejsko pomeni stolp, zato lahko sklepamo, da je njeno mesto krasil poseben stolp ali več stolpov. Iz stolpa je razgled na okolico lepši in tudi za Marijo Magdaleno lahko rečemo, da je imela nekaj tega širnega pogleda. V Jezusu je namreč prepoznala svojega učitelja in odrešenika. Vsi poznamo dogodek od Jezusovem grobu, ko je stala zunaj in jokala. Jezus je stal ob njej, ona pa ni vedela, da je Jezus, in ga je zamenjala za vrtnarja. Jezus ji je dejal: »Marija!« Ona se je obrnila in po hebrejsko rekla: »Rabuní.« (Jn 20,16) Jezusa je spoznala v trenutku, ko jo je poklical po imenu in mu je rekla: »učitelj.«  Jezus ji je rekel: »Ne dotikaj se me! Kajti nisem še šel gor k Očetu.« (Jn 20,17) S temi besedami jo je povabil, naj se ne oklepa njegove zemeljske podobe, ampak naj naredi preskok v veri. Odslej namreč Jezus ne bo več fizično navzoč med svojim ljudstvom, ampak samo še po Duhu.

Tudi svetega Jakoba poznamo iz Svetega pisma. Doma je bil iz Betsajde, ki pomeni »ribiška hiša.« In res, skupaj z bratom Janezom sta bila ribiča. Po izročilu sta bila najprej učenca Janeza Krstnika, nato pa sta se odzvala Jezusovemu povabilu in postala njegova učenca. »Ko je šel Jezus malo naprej, je zagledal Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta bila tudi v čolnu in popravljala mreže. Takoj ju je poklical. In pustila sta očeta Zebedeja z najemniki v čolnu ter odšla za njim.« (Mr 1,19-20) Tako kot sta odločno šla za Jezusom, sta ga tudi odločno oznanjevala in Jakob je prvi med apostoli, ki je umrl mučeniške smrti.

Občestvoma na Gorah in Vojskem želimo, da bi bili kakor njuna zavetnika iskreni iskalci Gospoda, njegovi neustrašni sledilci in oznanjevalci. Naj vam gorečnost vaših zavetnikov pomaga najti Gospoda sredi teme vsakdanjika in odgovoriti na Njegov klic, kjerkoli vas že želi imeti!

vaš vikar Alan