28/10/2023

Kralj na križu

Kralj na križu

Priznati, da sem kdaj jaz storilec nečesa slabega in da drugi »ni stóril nič hudega«, torej biti sposoben iskrene in poštene avtorefleksije (in ne nekega prisiljenega samoobtoževanja), da visim na križu, ker so me moja dejanja in odločitve pripeljali do tega, da tam nisem pomotoma in da za težave v mojem življenju niso vedno krivi le drugi, je bržkone najboljša in najkrajša rešitev večine problemov, ki nastanejo med nami. Zrušiti od nekje zunaj napravljeno všečno lastno podobo, da se pod njo pokaže hudodelec, ki visi na križu. Naš avtoportret.

Odgovorno je to, do drugih in do samega sebe, odraslo, zrelo se je tako vesti. Ravno zato tega nihče ne dela. V kulturi podobe, v kateri smo, je najuporabnejša »vrlina« laž: iz nje so izklesane vse idealne in popolne slike, s katerimi napihujemo svojo vrednost, v katero sicer tako zelo dvomimo, pred drugimi narediti vse tako, da bo izgledalo, kot da je vse v redu, in to tako prepričljivo, da bomo temu začeli verjeti tudi sami. Tudi če očitno visimo na križu. Vsa ta kultura zanikanja, v katero smo zakoreninjeni, služi temu, da rešimo samega sebe, za vsako ceno, četudi s tem žrtvujemo svoje odnose. Ker s tem delamo točno to. »Rešiti samega sebe« ni mogoče drugače kot samo na račun drugega. »Vse je v redu« obstaja le, dokler onemogočamo glasove od zunaj, ki pravijo, da ni tako.

Največja tragika pri vsem skupaj je, da na tem križu problemov tako ne umiramo zaradi svojih grehov in napak, ampak zaradi strahu, da bomo ostali sami, če bodo ljudje spoznali našo nepološčeno resnico. In da umremo ravno zato, ker hočemo »rešiti samega sebe«, saj umremo, kadar ostanemo sami.

Verjetno zato Jezus, naš Kralj, ki postane kralj šele na križu, ne »reši samega sebe«. Rešiti samega sebe ni velikonočno, nobenega vstajenja ni v tem, nobenega klitja sredi smrti. Se pa velika noč zgodi, kadar želimo rešiti drugega: to pa pomeni sprejeti odgovornost za svoja dejanja in priznati napako, če je treba. Človek namreč ne visi na križu, da bi umrl, ampak da bi bil rešen, to je treba razumeti za veliko noč, da je tam, kjer boli, zato, da bi se »spomnil«, da brez D/drugega v življenju preprosto nimam nobene možnosti.

V žrtvovanem ponosu in sebičnosti klijejo najlepše rože. Iskreno opravičilo pelje v nebesa. V zavetje Kralja, ki je kralj, ker rešuje svoje učence.

Vaš župnik Marko