Postni čas 2022

Postni čas 2022

Postni čas letos začenjamo v sredo, 2. marca, na pepelnično sredo. Ta dan bosta v župniji dve maši, obe v Idriji, ena dopoldne ob 9.00, druga pa zvečer ob 19.00. Pri njej bomo izvedli obred pepeljenja, ki naj nam pomaga razumeti, da je naš čas na tem svetu kratek in da ga moramo izkoristiti za to, da v njem naredimo čimveč, kar lahko. Obred pepeljenja bomo na Gorah in na Vojskem opravili na 1. postno nedeljo, 6.3., pa vendar vabljeni, da ta dan obiščete mašo v župnijski cerkvi in z blagoslovom začnete čas pokore in milosti.

Postni čas je namenjen duhovni obnovi in očiščenju, najprej telesa in posledično tudi svojega duha. Zato Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti: strogi post je na pepelnično sredo, 2.3. in na veliki petek, 15.4. Na ta dva dneva se le enkrat v dnevu do sitega najemo in se ob tem tudi zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže vse od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta; seveda ni prepovedan za tiste, ki so zunaj tega okvira. Vsak petek v letu, posebno pa v postnem času, se kristjani odpovemo mesu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta dalje, izvzemši bolnike. Kadar petek pade na praznik (tudi če samo v družini), post in zdržek odpadeta.

Velikonočna spoved

Kakor smo to uspešno naredili v adventu, bomo tudi velikonočno spoved raztegnili čez cel postni čas. Ne samo zato, da imamo duhovniki tik pred prazniki malce manj dela in da nismo takrat preobremenjeni, temveč predvsem zato, ker je spoved zakrament, ki nam pomaga pretehtati naše življenje in obsoditi zlo v sebi, da bi se mu s tem odpovedali. Spoved ni nekakšna »vstopnica za obhajilo«, kot da bi za to, ker smo bili »pridni« in šli k spovedi, za nagrado dobili obhajilo. Spoved mora dobiti bolj dolgoročen smisel v našem življenju, ne pa da je to samo »uvod v obhajilo«. Zato si za spoved vzemimo nek primeren trenutek v postnem času. Sadovi bodo vidni, tudi če spovedi ne opravimo ravno tik pred prazniki.

Vsak petek v postnem času bomo v Idriji na voljo pol ure pred sveto mašo, torej od 18.30 do 19.00. Za posamično spoved ali daljši spovedni pogovor se z duhovnikom dogovorite posamično. Spored množičnega spovedovanja bomo objavili v prihodnje.

Križev pot

Letos bomo pobožnost križevega pota opravljali ob petkih na začetku svete maše. Pripravili ga bodo otroci od 4. do 8. razreda. Vsak petek bodo v cerkvi v Idriji na voljo tudi knjižice s križevimi poti, ki jih boste lahko uporabili za lastno premišljevanje.Izkoristimo tudi Kalvarijo na Rožnem griču.

Postne akcije

Vabljeni, da za svoj post izberete tudi sebi primerno postno akcijo. Ne zato, da bi sebi dokazali, kako zelo uspešni smo, temveč ker nam te akcije pomagajo narediti korak naprej v našem življenju, da torej postanemo nekaj novega tako, da se osvobodimo svojih slabih navad.

Posebno izpostavljamo dve akciji. Najprej že uveljavljeno postno akcijo slovenske Karitas »40 dni brez alkohola«, ki naj bolj kot k abstinenci pomaga k naši zmernosti. Druga pa je »Resničnost je lepša«, ki poziva k temu, da vsak dan v postu eno uro namesto telefonu namenimo krepitvi svojih odnosov. Vabljeni na stran na Facebooku, »Resničnost je lepša«.

Postne akcije pri katehezi

Otroci bomo pri katehezi zbirali molitve, odpovedi in dobra dela oz. darove za uboge. Bodimo radodarni predvsem s svojim časom!