Predstavitev družinske kateheze

Predstavitev družinske kateheze

Jeseni želimo v naši župniji prvič poskusiti s t.i. družinsko katehezo. To je kateheza za vso družino hkrati. Je priložnost za vse tiste starše, ki želijo skupaj s svojimi otroci poglabljati verska znanja. Srečanje poteka en teden v župnišču, en teden pa doma. Srečanja trajajo eno uro. Medtem ko ima katehistinja verouk za otroke, ima istočasno drugi katehet srečanje tudi za starše. Pri njem obravnavajo dve temi, tako da lahko starši eno katehezo opravijo naslednji teden doma sami s svojim otrokom. Na začetku in na koncu kateheze smo starši in otroci skupaj. Družinska kateheza naj bi sicer vključevala vso družino hkrati (od tod ime), vendar bomo pri nas zaenkrat poskusili samo z enim razredom otrok. Lahko pa so vanjo vključeni tudi mlajši bratje in sestre.

Zakaj ta način? Starši bi morali biti prvi kateheti svojim otrokom in ne samo taksisti, ki skrbimo zato, da so naši otroci ob pravem času na pravem mestu. Pri družinski katehezi združimo potrebno s koristnim. Ko otroke peljemo h katehezi, sočasno poskrbimo tudi za našo duhovno rast. Hkrati otroci tudi začutijo, da katehezo potrebujemo celo življenje, saj nam pomaga pri naši notranji rasti. Želimo odpraviti prepričanje, da je k verouku potrebno hoditi samo do birme. Družinska kateheza je tudi priložnost, da lahko spoznamo nove ljudi, s katerimi se lahko pogovarjamo o najrazličnejših za življenje pomembnih vsebinah.

V družinsko katehezo se lahko vključijo tudi družine iz drugih župnij. Povabljene tudi družine, kjer za krščansko vzgojo skrbi le eden od staršev. Vključijo se lahko tudi enostarševske družine in družine, kjer se starši še niso odločili za poroko. Edini pogoj je, da poleg otrok obiskuje verouk vsaj eden od staršev  in je prisotna želja po poglabljanju vere.

V naši župniji bi s tem načinom poskusili najprej s prvim razredom, če bodo vsi starši za to. Zato na prvo srečanje v začetku septembra (natančen datum bomo objavili v prihodnjih oznanilih) povabljeni vsi starši otrok prvega razreda, tudi tisti, ki se vam to ne zdi dobra možnost, da novo pobudo predebatiramo in poiščemo za vse najboljšo možnost.