Krščanski laik »se ne more zapreti sam vase, se duhovno izločiti iz občestva, ampak mora živeti v neprestanem dialogu z drugimi: z živim čutom za bratstvo, v veselju nad enakim dostojanstvom, in si prizadevati, da bo neizmerni podedovani zaklad obrodil sad. Gospodov Duh mu daje kakor drugim mnoge karizme, ga vabi k različnim službam in nalogam ter spominja njega, kakor spominja druge v pogledu nanj, na to, da tisto, kar ga razlikuje od drugih, ni večji delež na dostojanstvu, pač pa posebna in dopolnjujoča se usposobljenost za služenje (…). Tako obstajajo karizme, službe, naloge in služenja krščanskega laika v občestvu in za občestvo. To so dopolnjujoča se bogastva, ki pod modrim vodstvom pastirjev služijo vsem.« (Apostolska spodbuda Christefideles laici, str. 16)


Pozdravljen.

Če si tukaj, te verjetno vsaj malo mika, da bi se pridružil kateri od skupin, postal bolj dejaven v naši župniji, prispeval s svojimi karizmami, darovi, ki ti jih je podelil Sveti Duh in tako pomagal k rodovitnosti občestva in vse Cerkve.

Veseli smo te!

V naši župniji deluje kar nekaj skupin. Od skavtskih pustolovcev, učiteljev in talentov za animiranje ljudi, do tistih, ki za svoje služenje prepevajo ali berejo z ambona, pa tistih, ki se potapljajo v duhovne globine in skrivnosti, do tistih, ki pomagajo ljudem v stiski ali tako, da se medsebojno podpirajo in bodrijo z izkušnjami, do tistih, ki služijo s svojo strežbo pri Gospodovi daritvi na oltarju ali pred tem s čiščenjem, popravili in krasitvijo cerkve, da pripravljajo prostor na sveto dogajanje – prav vsi smo dragoceni in nepogrešljivi. 

Draga sestra, dragi brat! V Pismu Efežanom beremo:

Vsakomur izmed nas pa je bila dana milost po meri Kristusovega daru. (Ef 4, 7)

Veruješ to? Kam te kliče Sveti Duh?

Morda čutiš, da te Bog kliče k drugačnim služenjem? Obrni se ne župnika in mu predstavi svoje razmišljanje.


Nekaj utrinkov iz razmišljanj naših župljank in župljanov…