Prošnji dnevi in vnebohod

Prošnji dnevi in vnebohod

Na prošnje dneve, tri dneve pred praznikom Gospodovega vnebohoda, prosimo za blagoslov rodovitnosti polj, za blagoslov vsakega drugega človeškega dela, za varstvo pred naravnimi ujmami, za primerno vreme in za dobro letino. Vabljeni, da prosimo za sadove zemlje, ki so se nam lani izmuznili iz rok, govoreč, da niso nekaj samoumevnega. Za praznik Gospodovega vnebohoda, v četrtek, 26.5., lepo povabljeni k sveti maši, ki bo ta dan samo v župnijski cerkvi, ena dopoldne ob 9.00, druga pa zvečer ob 19.00. Skupaj z Gospodom se tudi mi dvignimo nad pritlehnost naših življenj!