Romanje v Medžugorje

Romanje v Medžugorje

Od 28. do 30.4. bo romanje v Medjugorje. Prijave sprejemata ga. Rozina
Kutin (041 263 763) in ga. Mateja Kavčič (041 390 983). Cena je 150€.