Še dva sveta večera

Še dva sveta večera

Na predvečer novega leta in praznika svetih treh kraljev blagoslovimo hišo in prosimo, da se Bog od naših vrat nikoli ne odmakne. Kadilo in blagoslovljeno vodo lahko dobite v zakristiji. Pred Gospodovim razglašenjem boste lahko v Idriji dobili tudi blagoslovljeno kredo, s katero na podboje vrat zapišemo 20+G+M+B+22 in tako vse leto izročimo v varstvo našemu Najmočnejšemu.