Velikonočno praznovanje

Velikonočno praznovanje

Velika noč je središče naše vere. Globoko bogoslužje v teh dneh nas vabi, da se mu pridružimo, da bi začutili pomembnost teh dni za naše življenje. Letošnje velikonočne obrede v Idriji (od četrtka do ponedeljka) bo v živo prenašal Radio Ognjišče.

Kateheza otrok bo ta teden do srede. V tednu po veliki noči kateheza odpade.

SPOVED

Otroci bodo imeli spoved v tednu od 4.4.-9.4. v okviru kateheze.

Mladi bodo imeli priložnost spoved v soboto, 9.4. ob 20.00.

Spovedni dan bo v Idriji od 9.00-11.00 (Iztok Mozetič, 11.00-13.00 Peter Fon, 13.00-15.00 Marko Rijavec, 15.00-17.00 Miro Marinič, 17.00-19.00 Matej Kobal). Za spoved bo možnost še v nedeljo, 10.4.: 18.00-19.00.

OBISK BOLNIKOV

Pred prazniki bo v petek, 8.4. po Idriji ter v ponedeljek, 11.4. na Gorah in na Vojskem, obakrat dopoldne.


CVETNA NEDELJA

Z zelenjem našega veselja pozdravimo Gospoda, ki prihaja, da nas reši. V Idriji se za blagoslov zelenja ob 9.00 zberemo v parku pred župniščem, nato gremo v procesiji v cerkev. Na Gorah se dobimo na običajnem kraju, prav tako na Vojskem. Ta dan poleg miloščine darujemo tudi dar za oljke, ki ga namenimo istrskim župnijam. Pasijon ta dan pripravijo bralci Božje besede.


VELIKI ČETRTEK

Spominjamo se Jezusove zadnje večerje, ki je središče naše skupnosti. Pri mašah se nam bodo predstavili letošnji prvoobhajanci, ki bodo ta dan začeli svojo pripravo na prejem prvega svetega obhajila. Nabirka pri mašah gre ta dan za ljudi v Ukrajini.

IDRIJA:

Maša ob 19.00 Pri maši bodo kot strežniki sodelovali apostoli.

Češčenje: po maši prostovoljci; 21.00 zakonska skupina in ostali zakonci.

Od 22.00 do 7.00 tiho celonočno češčenje posameznikov. Za to se vpišite na za to pripravljen seznam in pri tem najprej zapolnite vse ure do jutra. Bedimo z Jezusom, vsak je z njim v svojem Getsemaniju …

VOJSKO: maša ob 18.00. Po njej sledi kratko češčenje Najsvetejšega.

GORE: maša ob 20.00. Po njej sledi kratko češčenje Najsvetejšega.


VELIKI PETEK

Spominjamo se Jezusove smrti za nas in se ob njej učimo prave ljubezni.Veliki petek je dan zdržka mesnih jedi in dan strogega posta. Nabirka gre ta dan za kristjane Svete Dežele. Za branje pasijona poskrbite mladi.

IDRIJA:

Povabljeni k molitvi pri Božjem grobu. Ob 15.00 križev pot v žup. cerkvi. Ob 19.00 obredi velikega petka.

Češčenje ob Božjem grobu: (pridite, ko morete)

 • 7.00 Triglavska, Hribernikova, Bloudkova, Partizanska, Gregorčičeva, Levstikova;
 • 8.00 Gorska pot, Ul. sestre Efreme, Župančičeva;
 • 9.00 Tomšičeva, Vojkova, Gradnikova;
 • 10.00 Grilčeva, Bazoviška, Lapajnetova, Rožna;
 • 11.00 Vodnikova, Prešernova, Cankarjeva, Kosovelova, C. Jakoba;
 • 12.00 duhovnika;
 • 13.00 Mestni trg in sv. Ahacija, Sv. Barbare, Prelovčeva, H. Freyerja, Platiševa;
 • 14.00 N. Pirnata, Študentovska, Wolf. stopnišče, J. Vege, 1. maja;
 • 15.00 križev pot;
 • 16.00 Čopičeva, Finžgarjeva, Mrakova, Kacinova, V. Mohoriča;
 • 17.00 Kobalova, Vojskarska, Beblerjeva, Kajuhova, Za gradom, Ul. Zmage, Gortanova;
 • 18.00 priprava cerkve za obrede;
 • 19.00 obredi;
 • 20.00 Čekovnik, Bela, Mokraška vas, Rejcov grič;
 • 21.00 IX. korpusa, Pot. Sv. Antona, Vrh zelj, I. Ferjančič, Pot v Češnjice;
 • 22.00 Arkova, Rudarska, Mihevčeva;
 • 23.00 mladi.

VOJSKO: obredi velikega petka ob 18.00. Po obredu kratka skupna molitev.

GORE: obredi velikega petka ob 20.00. Po obredu kratka skupna molitev.


VELIKA SOBOTA

V skrivnostni tišini Božjega groba čakamo tretji dan Gospodovega vstajenja. Tudi ta dan povabljeni k molitvi v cerkev.

IDRIJA: Ob 8.00 blagoslov ognja.

Blagoslov jedi: Sveta Trojica ob 15.00, Čekovnik ob 15.30, Žalostna Mati Božja na pokopališču ob 16.00, župnijska cerkev ob 17.00.

VOJSKO: ob 14.30 blagoslov jedi in ognja.

GORE: ob 16.30 blagoslov jedi in ognja.

VELIKONOČNA VIGILIJA, ko začnemo praznovati Jezusovo vstajenje, bo v Idriji v soboto ob 20.00. Zberemo se pred cerkvijo za blagoslov ognja. Po slovesnem bogoslužju s procesijo krenemo do Mestnega trga, kjer zaključimo z blagoslovom vse naše župnije. Poskrbimo za vse potrebno za procesijo.


VELIKA NOČ, praznik Jezusovega vstajenja

GORE:vstajenje s procesijo in velikonočno mašo ob 7.00.

VOJSKO: vstajenje s procesijo in velikonočno mašo ob 7.00.

IDRIJA: Praznični sveti maši ob 10.00 in 19.00.

Pri vseh mašah bo ofer za župnika in vikarja.


VELIKONOČNI PONEDELJEK

Maša v Idriji bo ta dan zaradi prenosa ob 10.00. Na Gorah se srečamo ob 8.30, na Vojskem ob 10.30. Pri slednjih dveh mašah bo tudi obred sv. krsta.