Volitve župnijskega pastoralnega sveta

Volitve župnijskega pastoralnega sveta

bodo potekale v nedeljo, 3.10. pri vseh mašah v župniji.

Za osnovo smo vzeli kandidatno listo, ki se je izoblikovala že za volitve, predvidene pred nastopom epidemije. Če bi kdo od kandidatov rad umaknil svoje soglasje, naj to stori do petka, 1.10. župniku ali kateremu od članov še vedno aktualnega ŽPS.

Novi ŽPS bo en sam, bo pa imel tri enote, ki bodo delovale avtonomno in hkrati v povezavi z ostalima dvema. Celoten ŽPS naj bi se srečal enkrat letno oz. po potrebi, občestveni ŽPS (po enotah) pa naj bi srečali večkrat letno. V Idriji bo svet sestavljalo 12 članov, na Gorah in na Vojskem pa po 7 članov.

Člani ŽPS so dvojne vrste. Nekateri so določeni po službi, ki jo opravljajo v župniji (pevci, Karitas, mladi, kateheti), ostali pa so voljeni. V Idriji bomo izvolili 6 članov, na Gorah in na Vojskem pa po 4 člane. Volilni odbori po enotah predlagajo naslednje kandidate:

IDRIJAGOREVOJSKO
Anita Rupnik
Tatjana Majnik
Petra Vončina
Mitja Zelenc
Barbara Osterman
Franci Medic
Bernarda Tušar
Vanja Jež Strel
Aleš Vižintin
Valter Murovec
Anja Mivšek
Nina Gantar
Marko Govekar
Rozalija Serženta
Suzana Rupnik
Mateja Petrič Pavšič
Darinka Eržen
Matjaž Marc
Marija Gnezda
Marjanca Medved
Mojca Vončina
Peter Vončina

V vsaki župnijski enoti (Idrija, Vojsko, Gore) člane izbirate vsi od vključno 16. leta starosti dalje, vedno pa samo za svojo enoto. Na volilnih lističih, ki vam jih bodo izročili člani volilnega odbora, boste po maši obkrožili po vaše primerne kandidate ali dodali svojega, za katerega menite, da je primeren za to službo, pa ga na listi še ni. Na lističu lahko obkrožite v Idriji največ 6, na Gorah in na Vojskem pa največ 4 kandidate, vključno s tistim, ki ga predlagate sami. V ŽPS bodo izvoljeni tisti, ki bodo dobili največ vaših glasov.

***

Nebeški Oče, tvoj Sin nam naroča: Pojdite tudi vi v moj vinograd!
Daj nam duha modrosti, da se bomo velikodušno odzvali delu v župniji
in izbrali primerne člane župnijskega pastoralnega sveta,
ki bodo v našem imenu in z našo pomočjo sodelovali z duhovniki
pri delu za blagor vse župnije in za rast evangelija med nami.
To te prosimo po priprošnji Device Marije in vseh slovenskih svetnikov. Amen.