Župnišče na Gorah

Župnišče na Gorah

Na javni predstavitvi morebitnih posegov na župnišču na Gorah, ki smo jo pripravili dne 12.1., se je zbralo približno 20 župljanov, ki so bili nad predlogom, pri katerem bi hišo znižali za eno nadstropje in hišo v notranjosti postopoma prenovili, navdušeni in so ga soglasno tudi podprli.

S tem soglasjem skupnosti je gospodarski svet pričel s pridobivanjem ponudb za izvedbo. Po grobi oceni naj bi projekt zahteval okoli 100.000 EUR, zaenkrat pa proračun enote Gore lahko pokrije približno polovico predvidene vsote. Zato smo se odločili, da vzporedno s pridobivanjem potrebne dokumentacije za izvedbo del pričnemo tudi z intenzivnim zbiranjem sredstev. V ta namen bomo namenjali vsakomesečni ofer (vsako tretjo nedeljo v mesecu), lepo vabljeni pa tudi k samostojnemu darovanju. Svoj dar lahko nakažete preko župnijske spletne strani (povsem na vrhu ali povsem na dnu strani boste našli razdelek »DARUJ«), na TRR župnije Idrija (SI56 1915 7500 1888 979, namen: »OBNOVA ŽUPNIŠČA NA GORAH«) ali z osebnim darom.