Nahaja se v najstarejšem delu rudnika, ki so ga rudarji obnovili in pripravili za muzejsko turistično predstavitev. Obnovili so tudi zasuto in močno poškodovano podzemno kapelo sv. Trojice, iz sredine 18. stoletja. Zapisano je, da jo je 17. avgusta 1752 blagoslovil nadškof Carl Michael von Attems. Oltar krasi reliefno izdelana upodobitev Svete Trojice, ob kateri sta kipa sv. Barbare, zavetnice rudarjev in zaščitnice pred nesrečami, ter sv. Ahacija, priprošnjika idrijskih rudarjev. 22. junija, na dan sv. Ahacija 1508 je bila namreč odkrita bogata živosrebrna ruda. V zahvalo so idrijski rudarji zbrali prav tega svetnika za svojega patrona. Po osamosvojitvi Slovenije na ta dan praznujemo idrijski občinski praznik.

Kapela je edinstveni primer sakralne arhitekture, saj je bila namenjena izključno rudarjem. V šestdesetih letih so jo zaradi posedanja in nevarnosti zrušitve zasuli z grobim materialom, kipe in relief pa shranili. Po treh desetletjih so istočasno z obnovo rudniških poti pričeli s praznjenjem kapele in njeno statično obnovo, injicirali razpoke, položili tlak, zaradi specifičnih klimatskih pogojev postavili kopije obeh kipov in relief, izdelanih v delavnicah Restavratorskega centra v Ljubljani. Po obnovitvi je osebje Antonijevega rova povabilo duhovnika, da v kapeli vsako leto na dan sv. Ahacija daruje sv. mašo. Udeleži se je lahko okrog 50 ljudi, kolikor velikost prostora dopušča.